Aktualności

25.07.22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: księgowa

AktualnościPraca

Dyrektor Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko nieartystyczne: księgowa

Miejsce pracy: Filharmonia Pomorska w Bydgoszcz

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. minimum – wykształcenie: średnie w kierunku rachunkowości plus kursy uzupełniające.

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. sumienność, obowiązkowość,
 2. dokładność, zdolności analityczne,
 3. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 4. obsługa pakietu Office

III. Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Wystawianie, weryfikacja oraz ewidencja dokumentów sprzedaży wg przyjętych oznaczeń na bieżąco, jednak nie później niż do dnia 10 po mijającym miesiącu.
 2. Księgowanie faktur sprzedaży oraz innych dokumentów sprzedaży w systemie finansowo-księgowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Windykacja należności, wysyłka monitów, przygotowanie potwierdzeń sald i przekazywanie do wysyłki.
 4. Kompensaty należności i zobowiązań.
 5. Drukowanie dekretów księgowań na dokumentach sprzedaży.
 6. Ewidencja sprzedaży biletów na audycje muzyczne w kasie biletowej.
 7. Uzgadnianie i sprawdzanie rejestrów VAT sprzedaży,
 8. Ewidencja i rozliczanie sprzedaży obcej, wystawianie Not księgowych oraz faktur wewnętrznych sprzedaży.
 9. Comiesięczna weryfikacja i uzgadnianie kont rozrachunkowych dotyczących zobowiązań i należności od kontrahentów.
 10. Ewidencja kasy biletowej audycji w systemie finansowo-księgowym.
 11. Uzgadnianie sald kont analitycznych: 201,202,209,845, 850,701,702,703.
 12. Archiwizacja dokumentów księgowych.
 13. Księgowanie ewidencji wydawnictw, programów i płyt.
 14. Przygotowanie i wysyłka sprawozdania statystycznego DG-01,
 15. Przygotowywanie danych do sprawozdań na polecenie przełożonych.
 16. Prowadzenie rejestru faktur.
 17. Wykonywanie innych poleceń w ramach zajmowanego stanowiska.

IV. Informacja o:
a. Warunki pracy na danym stanowisku – 1/1 wymiaru czasu pracy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV

VI. Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska nieartystyczne można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.filharmonia.bydgoszcz.pl. Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej www.filharmonia.bydgoszcz.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.08.2022 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 września 2022 r. na czas określony.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: kadry@filharmonia.bydgoszcz.pl

Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zawarcie jej w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Pomorską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Bilety 24