Aktualności

10.01.23

Przesłuchania do Orkiestry Symfonicznej – Fagot solista I głos

Aktualności

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
fagot solista I głos
odbędzie się 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 900
w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy

___________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń do 13 lutego 2023 r.
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6
lub na ail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” 

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

  1. W. A. Mozart – Koncert na fagot B-dur KV 191 – cz. I + t. 102-150
  2. M. Ravel – Bolero
  3. L. van Beethoven – IV Symfonia – t. 184-189 oraz 288-290
  4. N. Rimski-Korsakow – Szeherezada – cz. II Andantino oraz Kadencje

II Etap

  1. M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur od nr 9 – Allegramente
  2. D. Szostakowicz – Symfonia nr 9 – cz. IV Largo – Cadenza, cz. V Allegretto
  3. W. A. Mozart – Wesele Figara – fragmenty z Uwertury
  4. I. Strawiński – Święto wiosny  – początek i od nr 18 (4 takty)
Bilety 24