Aktualności

23.01.23

Przesłuchania do Orkiestry Symfonicznej – Waltornia I głos

Aktualności

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY
muzyk solista I głos – waltornia odbędzie się 6 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 900 w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Szwalbego 6 w Bydgoszczy

_________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń do 30 marca 2023 r.
w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6
lub na adres mailowy: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl 
wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Pomorską dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko muzyk solista I głos – waltornia.” 

Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w kadrach Filharmonii Pomorskiej lub na stronie www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I ETAP:

 1. W.A. Mozart – Koncert nr 4 Es-dur ( KV 495) cz. I Allegro moderato (ekspozycja)
  lub
  W.A. Mozart  –  Koncert nr 2  Es-dur  (KV417)  cz. I  Allegro Maestoso (ekspozycja)
 2.  Czajkowski -Symfonia NR  5 , cz. II  Andante cantabile

II ETAP:

 1. A. Bruckner – Symfonia nr 4
 2. L. van Beethoven – Symfonia nr 9
 3. F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia nr 3
 4. D. Szostakowicz – Symfonia nr 5
 5. R. Strauss – Ein Heldenleben
Bilety 24