Projekty

23.08.18

Wydawnictwo edukacyjne na setny koncert z cyklu „Od brzuszka do uszka maluszka”

Projekty

16.06.2018 odbył się jubileuszowy, setny koncert z cyklu „Od brzuszka do uszka maluszka”, dedykowany niemowlętom, małym dzieciom i kobietom w ciąży. Na tę szczególną okazję, dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych, w ramach programu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” wydaliśmy książeczkę. Znajdują się w niej teksty opracowane przez dr Annę Antoninę Nogaj, psycholog muzyki, która sprawuje opiekę naukową nad koncertami, a także wierszyki i zabawy ułożone przez dr Katarzynę Szewczyk, przygotowującą i prowadzącą koncerty. Lektura uświadamia, jak dalekowzroczne efekty może przynieść wychowywanie dzieci przy aktywnym obcowaniu z muzyką, prezentuje formy i metody indywidualnego stymulowania rozwoju pociech z wykorzystaniem muzyki klasycznej.

Bilety 24