Projekty

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej

W latach 2017–2020 Filharmonia realizowała projekt pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...
Bilety 24