Projekty

23.08.18

11 wiolonczel (19.06.2018)

Projekty

19.06.2018 roku została podpisana pierwsza umowa na zakup instrumentów i wyposażenia, wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Najkorzystniejszą ofertę w IV części zamówienia (wiolonczela wraz ze smyczkiem, futerałem i pokrowcem) w liczbie 11 sztuk przedstawiła firma LUTNICTWO POLSKIE TOMASZ MADEJ. Podpisaliśmy umowę i zostało nam przekazane 11 instrumentów. O ich pięknym dźwięku, a przede wszystkim o spójnym i wyrównanym brzmieniu całej grupy instrumentów będą mogli się Państwo przekonać na koncertach.

Bilety 24