Projekty

23.08.18

Fagoty i Kontrafagot

Projekty

20.06.2018 została podpisana umowa na zakup instrumentów i wyposażenia, wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Najkorzystniejszą ofertę w V części zamówienia (fagot koncertowy klasy mistrzowskiej wraz z futerałem w liczbie 2 sztuk przedstawiła firma ZM CONCEPT Zbigniew Zygmunt. Ponadto firma ZM CONCEPT Zbigniew Zygmunt przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w części VI zamówienia (heblarki do stroików fagotowych) – 3 sztuki oraz w części VII zamówienia (kontrafagot koncertowy klasy mistrzowskiej wraz z futerałem).

Bilety 24