Projekty

21.09.18

4 fortepiany (20.09.2018)

Projekty

Filharmonii Pomorskiej przybyły kolejne znakomite instrumenty zakupione w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

W garderobach i magazynie „aklimatyzują” się już 4 mistrzowskiej klasy fortepiany gabinetowe włoskiej firmy Fazioli. Zostały one wybrane przez komisję ekspertów Filharmonii z pośród kilkunastu instrumentów prezentowanych w fabryce w Sacile we Włoszech.

Bilety 24