Projekty

23.08.18

2 fortepiany (26.06.2018)

Projekty

26.06.2018 do Filharmonii Pomorskiej wprost z fabryki fortepianów Steinway&Sons w Hamburgu przybyły dwa fortepiany klasy mistrzowskiej. Zanim trafiły do Bydgoszczy poddane były ocenie jakościowej i wybrane z kilkunastu modeli tej klasy przez komisję przetargową, którą stanowili muzycy Filharmonii. Fortepiany zostały zakupione w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Instrumenty ważące 500 kg każdy zostały wniesione do magazynu instrumentów, aby tam przejść okres „klimatyzacji”. W nowym sezonie artystycznym nasi melomani będą mogli przekonać się o ich pełnym i pięknym brzmieniu.

Bilety 24