Projekty

03.09.18

Fortepiany i pianina (29.08.2018)

Projekty

29 sierpnia 2018 została podpisana umowa na zakup instrumentów i wyposażenia, wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Najkorzystniejszą ofertę w II części zamówienia (fortepian koncertowy wraz z ławą  fortepianową oraz pokrowcem w liczbie 4 sztuk przedstawiła firma Silesia Music Center. Ponadto firma Silesia Music Center przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w części III zamówienia (pianino klasyczne, akustyczne wraz z ławą fortepianową oraz pokrowcem – 4 sztuki.

Nowe instrumenty pojawią się w sali kameralnej i foyer koncertowym, a także w garderobach i ćwiczeniówkach muzyków. W rozpoczynającym się nowym sezonie artystycznym cieszyć będą tak melomanów (od przedszkolaka do seniora) jak i przygotowujących ofertę koncertową artystów.

Bilety 24