Projekty

26.04.19

4 trąbki już u nas

Projekty

Docierają do Filharmonii Pomorskiej kolejne instrumenty wyłonione w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury.

Już cieszą muzyków, a wkrótce naszych Melomanów zachwycą swoim blaskiem i pięknym brzmieniem 4 trąbki w stroju B marki Yamaha, które dostarczyła bydgoska firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt.

Bilety 24