Bydgoski Festiwal Muzyczny

10.09.07

45. BFM – Karol Szymanowski i mistrzowie muzyki XX wieku

Bydgoski Festiwal Muzyczny

10.09–5.10.2007

Na 2007 rok przypadają dwie ważne daty związane z Karolem Szymanowskim: 125. rocznica urodzin kompozytora i 70. rocznica jego śmierci. W związku z tym Sejm RP ogłosił rok bieżący Rokiem Karola Szymanowskiego. W uchwale podkreślono, że Karol Szymanowski (1882–1937) jest „jednym z najwybitniejszych – obok Fryderyka Chopina – polskim kompozytorem, pierwszym rektorem Konserwatorium Warszawskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”. (…) jest „uznawany za ojca duchowego muzyki polskiej XX wieku”, wypracował też „własny styl muzyczny wprowadzając elementy muzyki ludowej, która stała się drogowskazem dla pokoleń polskich kompozytorów”. Sejm zwraca uwagę, że bez twórczości Szymanowskiego – „przeżywającej w ostatnich latach wielki renesans” polska kultura muzyczna „nie osiągnęłaby poziomu plasującego ją w światowej czołówce. Muzyka Szymanowskiego znajduje się w kręgu zainteresowania największych artystów świata, przyczyniając się do budowania wizerunku Polski”.

Karol Szymanowski to postać wyjątkowa w dziejach muzyki polskiej. Był kompozytorem o niezwykłej, złożonej i bogatej osobowości, artystycznej wrażliwości, rozległości zainteresowań, szerokości horyzontów myślowych. Szymanowski żył sztuką, nieustannie bogacąc nią siebie i swoją muzykę. Jako twórca muzyki zdawał się łączyć w sobie naturę romantyka, impresjonisty, ekspresjonisty z naturą odkrywcy i eksperymentatora. Wielkość muzyki Szymanowskiego jest bezsprzeczna.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy włączyła w ogólnopolski program obchodów Roku Szymanowskiego Bydgoski Festiwal Muzyczny – swoją doroczną, wielką imprezę muzyczną, która na przestrzeni przeszło 40 lat wpisała się na listę najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych w Polsce, zyskując międzynarodową sławę.

45. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, która odbędzie się w dniach 10 września–5 października 2007, jest ukłonem w stronę wspaniałej twórczości K. Szymanowskiego i przebiegać będzie pod hasłem: „Karol Szymanowski i mistrzowie muzyki XX wieku”.

Podczas 12 prezentacji festiwalowych melomani będą mogli uczestniczyć: w 5 koncertach symfonicznych, 5 kameralnych, projekcji laserowej, przedstawieniu baletowym, wystąpią dwie kapele góralskie. Na estradach Filharmonii, a także gościnnie na scenie Opery Nova oraz Teatru w Ciechocinku i Ośrodku Chopinowskim w Szafarni z dziełami Szymanowskiego i innych twórców muzyki dwudziestowiecznej przedstawią się sławne orkiestry symfoniczne, zespoły kameralne i chóry polskich oraz europejskich centrów muzycznych, np. Sinfonia Varsovia, Camerata Silesia – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice, Kwartet im. Čiurlionisa (Wilno), Chór Polskiego Radia w Krakowie; mistrzowie batuty: Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski, Tadeusz Strugała, Zygmunt Rychert, Tadeusz Wojciechowski; wybitni artyści, m. in. Anne Akiko Meyers, Evgeni Mikhailov, Arto Noras, Jerzy Godziszewski, Bożena Harasimowicz, Konstanty A. Kulka.

46. BFM będzie miał również na celu upowszechnienie wiedzy o Karolu Szymanowskim i jego twórczości wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Z tej racji w książce programowej Festiwalu znajdą się dwa interesujące artykuły: Karol Szymanowski w Bydgoszczy Barbary Gogol-Drożniakiewicz, Szymanowskiego nuta Macieja Pinkwarta oraz niektóre koncerty zostaną poprzedzone prelekcjami. Przede wszystkim pragniemy przypomnieć i podkreślić nader istotny fakt z życia kompozytora, często niestety pomijany w jego biografii, a mianowicie, że Szymanowski w latach 1921–22 osiedlił się w Grodzie nad Brdą (konkretnie zamieszkał u krewnych w willi przy ul. Kozietulskiego) i tu nie tylko powstało jedno z jego najbardziej znanych dzieł: cykl 5 pieśni do słów Juliana Tuwima pt. Słopiewnie, inicjujących okres narodowy w jego twórczości, ale „(…) Ponadto tu wygłosił pierwsze w odrodzonej Polsce publiczne przemówienie świadczące o rozumieniu roli historycznego aktu powrotu ziem zaboru pruskiego do macierzy i napisał ważne publikacje o Chopinie i Strawińskim. Znalazł tu również ludzi, którzy go podziwiali, darzyli szacunkiem, nie kryli uznania, czego zabrakło mu trochę po powrocie z zagranicy do Warszawy”.

Z okazji 45. BFM, 19 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie będzie miał miejsce dodatkowy koncert z udziałem Capelli Bydgostiensis pod dyrekcją Paula Esswooda. Koncert pt. PRIMA DONNA AND PRIMO UOMO to kolejny interesujący, artystyczny projekt Paula Esswooda, wybitnego brytyjskiego kontratenora i dyrygenta, który już kilkakrotnie poprowadził koncerty bydgoskich kameralistów. W programie warszawskiego koncertu znajdą się fragmenty i najsłynniejsze arie z oper G. F. Händla – Giulio Cesare in Egitto i Rodelinda, Regina de’ Longobardi. Popisowe partie solowe Esswood powierzył duetowi znakomitych brytyjskich śpiewaków: Lynne Dawson (sopran) i Robinowi Blaze (kontratenor).

45. Bydgoski Festiwal Muzyczny dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Samorządu Miasta Bydgoszczy. Wsparcia finansowego udzielą również wieloletni, życzliwi Filharmonii Pomorskiej sponsorzy: PKO BP SA, Unilever Polska S.A., Ortis S.A., Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy, ZETO Bydgoszcz S.A. oraz PZU S.A.

Repertuar:

10.09.2007 | godz. 19
INAUGURACJA

11.09.02007 | godz. 19

14.09.2007 | godz. 19

15.09.2007 | godz. 19

16.09.2007 | godz. 17, Dworek Dziewanowskich w Szafarni (Ośrodek Chopinowski)
RECITAL FORTEPIANOWY Jerzego Godziszewskiego

21.09.2007 | godz. 19

23.09.2007 | godz. 19, Opera Nova w Bydgoszczy

25.09.2007 | godz. 19
W KRĘGU SZYMANOWSKIEGO

26.09.2007 | godz. 19

27.09.2007 | godz. 19, Teatr Letni w Ciechocinku (ul. Żelazna)

3.10.2007 | godz. 19
GÓRALE SZYMANOWSKIEMU

5.10.2007 | godz. 19
ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

19.09.2007 | godz. 19, Zamek Królewski w Warszawie
Koncert dodatkowy z okazji Festiwalu
PRIMA DONNA AND PRIMO UOMO

Bilety 24