Projekty

05.09.18

Harfa (5.09.2018)

Projekty

5 września 2018 została podpisana umowa na zakup instrumentów i wyposażenia, wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Najkorzystniejszą ofertę w VIII części zamówienia (harfa koncertowa pedałowa wraz z pokrowcem transportowym – 1 komplet) przedstawiła firma Arnold Röhrich Kolberg Percussion GmbH Przedstawicielstwo w Polsce. Ponadto firma Arnold Röhrich Kolberg Percussion GmbH Przedstawicielstwo w Polsce przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w części IX zamówienia (harfa koncertowa pedałowa wraz pokrowcem transportowym i wyposażeniem – 1 komplet).

Nowe instrumenty zostaną dostarczone do Filharmonii pod koniec roku. Już nie możemy się doczekać kiedy cieszyć będą swoim brzmieniem i pięknym wyglądem tak Panią harfistkę, jak i melomanów.

Bilety 24