Bydgoski Festiwal Muzyczny

12.09.14

52. BFM – Eurośródziemnomorski dialog muzyczny

Bydgoski Festiwal Muzyczny

12.09.2014–3.10.2014

Miejsce wydarzenia: Bydgoszcz, Toruń, Frankfurt nad Odrą

Konferencja Słowianoznawcza

18–20.09.2014

pod Honorowym Patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny

Konferencja Muzykologiczna

27–28.09.2014

Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – nowe źródła i interpretacje w muzyce świeckiej i religijnej

Repertuar

12.09.2014 | godz. 19, Filharmonia Pomorska
Inauguracja

16.09.2014 | godz. 19, Filharmonia Pomorska
Via Carolina

19.09.2014 | godz. 19, Filharmonia Pomorska
Śpiewy cerkwi prawosławnej

20.09.2014 | godz. 20, Kościół św. Jakuba w Toruniu
Śpiewy cerkwi prawosławnej

21.09.2014 | godz.19, Filharmonia Pomorska
Zespół L`arpeggiata

24.09.2014 | godz.19, Filharmonia Pomorska
Tańce z XVI i XVII-wiecznych tabulatur

26.09.2014 | godz.19, Filharmonia Pomorska
OSFP, Chór Singakademie Frankfurt/Oder

27.09.2014 | godz.19, Filharmonia Pomorska
Chorał gregoriański

27.09.2014 | godz. 19, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Toruniu
300. rocznica urodzin Christopha Willibalda Glucka

28.09.2014 | godz.16 | Frankfurt nad Odrą
OSFP, Chór Singakademie Frankfurt/Oder

28.09.2014 | godz.19, Filharmonia Pomorska
300. rocznica urodzin Christopha Willibalda Glucka

28.09.2014 | godz.18, Kościół św. Mikołaja, Gąsawa
Zapomniane – odzyskane

29.09.2014 | godz.19, Filharmonia Pomorska
Europejski barok

30.09.2014 | godz.19, Filharmonia Pomorska
Pieśni wieczności

1.10.2014 | godz.19, Filharmonia Pomorska
Międzynarodowy dzień muzyki

3.10.2014 | godz.19, Filharmonia Pomorska
Zakończenie

Festiwal współfinansowany ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Miasta Bydgoszcz

„Festiwal jest organizowany w ramach projektu pn. „Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013–2014” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Bilety 24