Bydgoski Festiwal Muzyczny

11.09.17

55. BFM Kontrasty – Polska i sąsiedzi

Bydgoski Festiwal Muzyczny

11.09.2017–6.10.2017

Tegoroczny 55. Bydgoski Festiwal Muzyczny „Kontrasty – Polska i sąsiedzi” ma być preludium do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy skupimy się na kulturze polskiej i jej wkładzie w kulturę Starego Kontynentu.
Koncerty wrześniowego Festiwalu prezentować będą kulturę, dziedzictwo kulturowe i artystów z Polski i krajów naszych geograficznych sąsiadów oraz sąsiadów wewnętrznych – Żydów i Romów. Eksponowane będą te elementy kultury krajów ościennych, które w sposób naturalny przeniknęły do naszej narodowej twórczości, jak i te diametralnie nas różniące. Bogactwo tytułowych kontrastów, ale i wspólnych dla kultury opartej na tradycji antyku i judeochrześcijaństwa dzieł zapewne spotka się z zainteresowaniem odbiorców chłonnych humanistycznych wartości pogłębionych duchowością.
Wśród zaproszonych artystów m.in. słynny nowojorski kantor Joseph Malovany, Chór Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka, wielka polska śpiewaczka Aleksandra Kurzak, znakomity czeski zespół muzyki dawnej Schola Gregoriana Pragensis pod dyrekcją Davida Ebena, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, Kaia Bumanna, Aleksandra Anissimova, Mykoły Diadiury i Ewy Strusińskiej, soliści Bartłomiej Nizioł, Denis Neustroev, Irina Mikhailova, Muza Rubackyte, Elżbieta Towarnicka, Iwona Socha, Magdalena Idzik, Tomasz Rak, Jacek Wójcicki, Dmytro Hubjak i Camerata Cracovia, Chóry Opery Nova w Bydgoszczy i Filharmonii Łódzkiej oraz wspaniała Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Wilna pod dyrekcją Modestasa Pitrenasa.


55. BFM będzie towarzyszyła w foyer FP wystawa Edwarda Grzegorza Funke Jan Kanty Fotograficzny. W 2007 w Galerii Five o’clock w Kołobrzegu odbył się wernisaż obrazów Jana Kantego Pawluśkiewicza i tam nastąpiło spotkanie obu artystów. Funke stwierdził, jako portrecista, że Pawluśkiewicz to znakomity model w portrecie reportażowym, a jego osobowość i wszechstronność w sztuce bardzo go inspiruje. Był to początek projektu, który zrealizowany został przez 10 ostatnich lat w trakcie kolejnych wernisaży. Tak powstał zbiór ponad tysiąca zdjęć, z których wybrano szesnaście. Udowadniają, że Jan Kanty Pawluśkiewicz jest graficzny, muzyczny, architektoniczny, plastyczny, mimiczny, tajemniczy, a na pewno FOTOGRAFICZNY. Kuratorem wystawy jest Jerzy Zegarliński. Jej prezentacja w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowana została we współpracy z Agencją Zegart.

Edward Grzegorz Funke – absolwent Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych, fotograf, dydaktyk, podróżnik, współwłaściciel Fabryki Styropianu ARBET. Członek m.in. Związku Polskich Artystów Fotografików. Przygodę z fotografią rozpoczął w 1966 roku. Od kilkunastu lat, razem z żoną Krystyną, realizuje autorski projekt fotograficzny Portret świata. Wielokrotnie nagradzany w konkursach krajowych i zagranicznych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

W dniach 30 IX–21 X 2017 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy będzie prezentowana wystawa malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. Voyage. Artysta specjalizuje się w technice żel-art, której jest twórcą.

Repertuar

11.09. 2017 | godz. 19
Festiwalowe Preludium

15.09.2017 | godz. 19
Gala na inaugurację festiwalu

17.09.2017 | godz. 17, Kruszwica
Średniowieczny głos czeskich świętych

20.09.2017 | godz. 19
Amadeus – U progu półwiecza

22.09.2017 | godz. 19
Andrzej Szwalbe in memoriam

24.09.2018 | godz. 19
Z litewskiej ziemi…

26.09.2018 | godz. 19
Pogranicze – śpiewy polskie, ukraińskie i ruskie

27.09.2017 | godz. 19
Bracia z południa

29.09.2017 | godz. 19
Ruska dusza

01.10.2017 | godz. 17
Harfy Papuszy

06.10.2017 | godz. 19
Dzwony – zakończenie festiwalu

Festiwal  współfinansowany ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Miasta Bydgoszczy

Bilety 24