Projekty

23.08.18

Konferencja inaugurująca Projekt (6.06.2018)

Projekty

6.06.2018 w samo południe w foyer Filharmonii odbyła się konferencja, na którą Dyrekcja FP zaprosiła prócz przedstawicieli mediów również Melomanów.

Głównym celem spotkania była promocja i informacja dot. projektu realizowanego przez FP
pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenie dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”.
Podstawowe informacje na temat Projektu przedstawiła Elżbieta Krzyżanowska – Kierownik Projektu.

Bilety 24