Projekty

18.10.19

Dostawa klawesynów

Projekty

14 października 2019 roku do Filharmonii dojechały dwa piękne klawesyny flamandzkie. Dostawa od firmy ADA MUSIC Kręcichwost sp. j. , jest wynikiem realizacji projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Bilety 24