Projekty

13.12.19

Dostawa sprzętu video

Projekty

12 grudnia 2019 z dostawy sprzętu zakupionego w ramach Projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, ucieszył się dział promocji. Poznańska firma – Mariusz Winiarski „WIN-MAR” zrealizowała bowiem dostawę sprzętu video: kamerę, mikrofony, statyw. Pracownicy działu będą mogli przygotowywać jeszcze ciekawsze formy relacji wydarzeń organizowanych przez Filharmonię.

umowa z 9 grudnia 2019

Bilety 24