Projekty

11.10.19

Dostawa waltornii

Projekty

10 października odebraliśmy waltornię podwójną B/f wysokie – 1 szt. Dostawa, którą zrealizowała bydgoska firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt, jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – etap II.

Bilety 24