Projekty

04.07.19

Dziecięca radość… – czyli nowy aparat

Projekty

Dział promocji cieszy się dziecięcą radością, bo dzisiaj dostarczono nowy aparat cyfrowy, który posłuży już od sierpniowych koncertów, do zachowania na pięknych fotografiach wspomnień z wydarzeń Filharmonii Pomorskiej. Zakup był możliwy dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. 1 lipca 2019 została podpisana umowa z firmą BEIKS z Kraśnika, która przedstawiła najlepszą ofertę, a dziś przedmiot umowy trafił do Filharmonii. Jakie będą efekty? Przekonamy się wkrótce.

Bilety 24