Musica Antiqua Europae Orientalis

Egzotyczna mozaika w kolorach brązów, ugrów i żółcieni

Festiwale Musica Antiqua Europae Orientalis (Muzyka Dawna Europy Środkowej i Wschodniej – MAEO), to triennale międzynarodowe wraz z kongresami naukowymi, odbywające się w latach 1966–2014. Filharmonia Pomorska jest jedyną filharmonią w Polsce, która oprócz działalności artystycznej prowadziła działalność naukową w postaci kongresów muzykologicznych oraz słowianoznawczych. Kongresy MAEO, mimo iż runął podział świata i Wschód miał już dostęp do badań i osiągnięć Zachodu, były inspirującym miejscem spotkań naukowych, dotyczących muzyki kultywowanej w różnych obrządkach religii chrześcijańskiej – wschodnich i zachodnich. Skupiały przedstawicieli ponad 50 najprężniejszych ośrodków uniwersyteckich świata. Celem zarówno Kongresów, jak i Festiwali MAEO było studiowanie i pielęgnowanie dzieł muzycznych powstałych w ciągu ostatnich 2 tysięcy lat na gruncie różnych prądów kultury europejskiej i odnajdywanie w tym kontekście wspólnych korzeni kulturowych Europy. Prezentowane podczas Festiwalu dawne dzieła muzyczne, pochodzące z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Bizancjum były zjawiskiem unikatowym, niespotykanym na świecie w tak szerokiej formie. Dorobkiem naukowym MAEO są referaty zawarte w Acta Musicologica i Acta Slavica oraz „Monumenta Musicae Antiquae Europae Orientalis” – druk dzieł muzycznych uznanych lub na nowo odkrytych, pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Bilety 24