Książki i płyty CD

27.03.15

Ignacy Jan Paderewski

Książki i płyty CD

Płyta Ignacy Jan Paderewski – Symfonia h-moll „Polonia” została wydana z okazji 60-lecia Filharmonii Pomorskiej. Płyta ta jest powrotem filharmoników bydgoskich do Symfonii, bowiem w 1974, pod kierownictwem Bohdana Wodiczki, dokonali jej premierowej rejestracji (w skróconej wersji) dla Polskich Nagran (Muza). Jerzy Maksymiuk jest wielkim propagatorem zarówno na estradach krajowych, jak i zagranicznych dorobku Paderewskiego, kompozytora nadal niedocenianego w Polsce. Maestro utrzymuje oficjalnie, że „Polonia” Paderewskiego jest najlepszą symfonią, jaką znaleźć możemy w polskiej literaturze muzycznej:

„Jestem miłośnikiem Symfonii „Polonia” Paderewskiego. Więcej, walczę o zaistnienie jej na estradach. (…) Wielki szacunek dla orkiestry Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego, która pod dyrekcja Bohdana Wodiczki nagrała tę Symfonię po raz pierwszy i ma ją na stałe w repertuarze.”

(Wrzesień 2014)

Płyta do nabycia w kasie biletowej FP

Bilety 24