Projekty

03.12.19

Instalacja systemu weryfikacji frekwencji

Projekty

Od 3 grudnia 2019 możemy oszacować liczbę przybywających do nas melomanów, gdyż zainstalowany został system weryfikacji frekwencji, zakupiony w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiska 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dostawę, montaż i szkolenie pracowników FP dokonała warszawska firma iFLOW Sp. zo. o.

Umowa z dnia 18.11.2019

Bilety 24