Projekty

28.03.19

Instrumenty i wyposażenie perkusyjne

Projekty

Do Filharmonii Pomorskiej przybyły kolejne instrumenty zakupione w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.


27.03.2019 dostarczone zostały instrumenty perkusyjne (tembelbloki, krowie dzwonki, krotale, bongosy, dzwony rurowe) oraz wyposażenie perkusyjne (stoliki do pałek, stojaki do talerzy, statywy do instrumentów perkusyjnych). Dostawę zrealizowała firma Gamuz J.P. Gacka Spółka Jawna z Katowic.

Bilety 24