Wydarzenie

52. BFM – Musica Antiqua Europae Orientalis

festiwal

19.09.14 (pt.)

Sylwetka mężczyzny, trzymającego w dłoniach klarnet

Wykonawcy:

Chór Ławry Troicko-Siergijewskiej (Siergijew Posad, Rosja)
archimandryta Gleb Kożewnikow kierownictwo artystyczne, dyrygent

Bilety do nabycia na www.ebilet.pl
oraz w kasie biletowej FP

Śpiewy cerkwi prawosławnej

Na zaproszenie Filharmonii z Ławry w Siergijew Posadzie – po wielu zabiegach i dzięki zgodzie Moskiewskiego Patriarchatu – przybędzie na bydgoski Festiwal 25-osobowy chór. Chór prawosławny uczestniczy w codziennych, zwykłych usługach klasztoru, pełni ważną rolę w życiu każdej parafii. Bez udziału chóru trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek nabożeństwo prawosławne. Niektóre z nich, tak jak ten z Siergijew Posadu, osiągnęły wysoki poziom artystyczny i zdobyły renomę w środowiskach koneserów muzyki cerkiewnej. Śpiew cerkiewny stanowi integralną część nabożeństw prawosławnych, w tym największego z nich – Liturgii (odpowiednik katolickiej mszy). Uważa się w prawosławiu, że tylko głos ludzki najdoskonalej oddaje chwałę Bogu, z tej racji w muzyce cerkiewnej nie uznaje się jakichkolwiek instrumentów.

Chór Ławry Troicko-Siergijewskiej pierwsze kroki artystyczne dokonywał pod kierownictwem diakona Sergiusza Boskina. Wtedy powstała tradycja śpiewu podczas szczególnie uroczystych nabożeństw w składzie mieszanym. W 1961 kierownictwo chóru klasztoru było powierzone młodemu hieromnichowi Matwiejowi, który oddał wszystkie swoje siły na rzecz rozwoju i umocnienia zespołu, poszukiwania repertuaru, w całości zaś na kształtowanie cerkiewno-śpiewaczej tradycji Ławry Troicko-Siergijewskiej. Od wznowienia działalności Moskiewskich Szkół Duchownych stało się możliwe stworzenie w murach klasztoru silnego, połączonego, męskiego Chóru Ławry Troicko-Siergijewskiej i Moskiewskiej Akademii Duchownej. Jego sława zapewnia mu udział w szczególnie ważnych wydarzeniach cerkiewnych. Poczynając od lat 80. XX wieku rozpoczęła się aktywna działalność chóru, która objęła koncerty m.in. we Francji, Niemczech, Grecji, Ziemi Świętej oraz nagrania śpiewów cerkiewnych.

Ławra Troicko-Siergijewska

W niedalekiej odległości od Moskwy znajdują się miasta, które tworzą tzw. Złoty Pierścień Rosji (Zołotoje Kolco Rosii). Połączone drogami, tworzą symboliczny okrąg, w którym każde miasto posiada bogatą historię i bezcenne zabytki, tworzące skarbnicę rosyjskiej kultury. Do tego kręgu wpisała się także najbliżej położona Moskwy miejscowość Siergijew Posad (wcześniej Zagorsk) nad rzeką Konczurą. Ten ważny ośrodek religijny, nazywany „rosyjską Częstochową”, skupiony jest wokół Troicko-Siergijewskiej ławry. Należy do najważniejszych monastyrów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i do największych centrów pielgrzymkowych w Rosji. Ławra Troicko-Sergijewska jest także największym prawosławnym męskim stauropigialnym zakonem Rosji, który został założony w 1345 przez Sergiusza z Radoneża. Pierwszy człon nazwy monastyru odnosi się do Świętej Trójcy, której św. Sergiusz poświęcił pierwszą cerkiew; drugi związany jest z osobą założyciela.

Bilety 24