Wydarzenie

52. BFM – Musica Antiqua Europae Orientalis

festiwal

27.09.14 (sob.)

Sylwetka mężczyzny, trzymającego w dłoniach klarnet

Wykonawcy:

Zespół wokalny Bornus Consort (Polska)
Marcin Bornus-Szczyciński kierownictwo artystyczne
Robert Pożarski
Paweł Szczyciński
Mirosław Borczyński
Stanisław Szczyciński

Bilety do nabycia na www.ebilet.pl
oraz w kasie biletowej FP

Chorał gregoriański

Klub Przyjaciół Filharmonii Pomorskiej oraz Klub Młodego Melomana zapraszają na spotkanie z Marcinem Bornus-Szczycińskim przed koncertem zespołu wokalnego BORNUS CONSORT w sobotę 27 IX 2014, o godz. 18 w sali kameralnej.

bornus_consort

Śpiewacy Bornus Consort, jako pierwsi w Polsce, podjęli próbę historycznej rekonstrukcji brzmienia dawnego zespołu wokalnego. W swojej pracy korzystali z dostępnej w Europie wiedzy historycznej, wzbogaconej o własne badania nad traktatami, muzycznymi zapisami rękopiśmiennymi i starodrukami. Pionierskie wykonania polskiej muzyki przełomu XVI i XVII wieku weszły dziś do kanonu polskiej fonografii. Zainteresowania Bornus Consort stopniowo ewoluowały w kierunku muzyki wcześniejszej – od baroku, przez renesans ku średniowieczu. Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem w muzyce średniowiecznej było wystawienie w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1984 roku XIII-wiecznego dramatu liturgicznego Ludus Danielis. Spektakl ten, zagrany stukrotnie w całej Europie, okazał się zaledwie początkiem intensywnych poszukiwań w tej dziedzinie.

Dziś zespół zajmuje się głównie średniowiecznym śpiewem jednogłosowym X–XIII stulecia. Pogłębiona praca nad średniowiecznymi technikami wokalnymi, studia nad modalnością, czyli zapomnianą w kulturze zachodniej sztuką prowadzenia melodii, ścisła współpraca ze śpiewakami tradycyjnymi, poznawanie żywych tradycyjnych liturgii i sposobów ich śpiewania, ukazało śpiewakom właściwie zupełnie nową perspektywę podejścia nie tylko do zagadnienia śpiewu, ale nawet muzyki w ogólności.

Bilety 24