Wydarzenie

58. Od brzuszka od uszka maluszka

edukacja

27.04.14 (niedz.)

śmieszne zwierzątka grają na instrumentach: na trąbce, flecie i bębnie

Wykonawcy:

Dorota Borowicz przygotowanie i prowadzenie
Kapela Oldnova w składzie:
Marta Poradowska skrzypce/wokal
Weronika Mońka skrzypce
Mateusz Szwankowski klarnet
Miłosz Madejski kontrabas
Michał Stropa akordeon

Repertuar:

tradycyjne kompozycje ludowe z regionów:
nowosądeckiego,
opoczyńskiego, lubelskiego, łowickiego, kujawskiego

Koncert dla niemowląt, małych dzieci oraz kobiet w ciąży

Nasza rodzima muzyka ludowa ma wiele cech, które zadecydowały o jej odrębności w skali europejskiej i podkreśliły narodowy charakter. Muzyka ludowa charakteryzuje się wielością wariantów, tworzeniem własnych melodii i dopasowywaniem innych melodii do własnych potrzeb. Takiemu stanowi rzeczy sprzyjało zapamiętywanie muzyki „ze słuchu”, bez jej zapisu nutowego. Muzyka ludowa była integralną częścią lokalnych zwyczajów związanych z pracą (przędzenie, darcie pierza), obrzędami przejścia (wesela) czy też cyklem dorocznym (dożynki, kolędnicy). Polską muzykę ludową cechuje różnorodność, powiadano, że „co wieś to pieśń”, dlatego niejednokrotnie trudny jest podział muzyki na poszczególne regiony. Wielorodność muzyki ludowej widać w odmiennościach repertuaru pieśni obrzędowych, w składzie instrumentalnym kapeli, w oryginalnych, nieznanych w innych miejscach tańcach. Duży wpływ na kształtowanie się muzyki w danym regionie miały także czynniki społeczno–gospodarcze oraz jego zróżnicowanie etniczne i religijne.

Bilety 24