Wydarzenie

Andrzej Szwalbe in memoriam w 10. rocznicę śmierci

2012-11-11
filharmonia

11.11.12 (niedz.)

Wykonawcy:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Tadeusz Wojciechowski dyrygent
Krzysztof Jakowicz skrzypce

Repertuar:

Barber – Adagio na smyczki
Wieniawski – Koncert skrzypcowy d-moll
R. Strauss – Poemat symfoniczny „Życie bohatera”

Bilety:

Bilety do nabycia na: www.ebilet.pl
oraz w kasie biletowej FP

szwalbe

Dyrektor Andrzej Szwalbe (1923–2002), urodził się w Warszawie, z wykształcenia był prawnikiem, ale nade wszystko kochał muzykę. Po wojnie, w 1946 na swoje nowe miejsce do życia wybrał właśnie Bydgoszcz, spostrzegł jej potencjał i postanowił z miasta przemysłowego uczynić wyjątkowe na skalę kraju miasto muzyki i sztuki. Swe dzieło zaczął od budowy gmachu Filharmonii z fenomenalną akustycznie i jedną z największych w Polsce sal koncertowych. Funkcję dyrektora naczelnego bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej objął w 1953 i piastował ją aż do 1991, w tym samym roku przyznano Mu tytuł Honorowego Dyrektora Filharmonii Pomorskiej, zaś w 1993 władze Grodu nad Brdą nadały Dyrektorowi zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy.

Długa jest lista osiągnięć i zasług pierwszego, wieloletniego dyrektora bydgoskiej Filharmonii w sferze życia muzycznego, obejmującej nie tylko Bydgoszcz i region. Tym koncertem, ze specjalnie dobranym repertuarem i z udziałem znakomitych artystów, składamy niski ukłon i świadectwo wdzięcznej pamięci dla tej wielkiej, charyzmatycznej Postaci wpisanej w powojenną historię miasta.

Zapraszamy bydgoszczan do uczestniczenia w tym rocznicowym wieczorze symfonicznym, bowiem to dla nas wszystkich śp. Andrzej Szwalbe szeroko otworzył drzwi do wszelakich dóbr kultury i nauki, przyczyniając się do zmiany, na zawsze, wizerunku naszego miasta.

(opr. na podstawie wielu źródeł internetowych)

Bilety 24