Wydarzenie

Ave Maria

2011-05-18
filharmonia

18.05.11 (śr.)

Wykonawcy:

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Chór Exultate Deo

Romuald Rajs dyrygent
Agnieszka Olszewska sopran
Anna Wilk sopran
Wiesław Raczkowski tenor

10. koncert charytatywny pamięci ks. prałata Romualda Biniaka

Ksiądz Romuald Biniak był twórcą pierwszego kościoła zbudowanego od czasu zakończenia II wojny światowej w Bydgoszczy z polecenia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i proboszczem parafii Świętych Polskich Braci Męczenników. W grudniu 1982 był współzałożycielem Archikonfraterni Literackiej Domu w Bydgoszczy, a przez ostatnie 28 lat jego kapelanem. Od lat 80. mocno zaangażował się w duszpasterstwo ludzi pracy na terenie diecezji i Bydgoszczy, a co za tym idzie – w inicjatywy społeczne. W trudnych latach świątynia Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy stała się jednym z głównych ośrodków modlitwy o wolną ojczyznę. Jej proboszcz przez prawie trzydzieści lat współorganizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

Dzięki jego zaangażowaniu społecznemu w świątyni-sanktuarium odbywały się liczne nabożeństwa patriotyczne i spotkania stowarzyszeń, takich jak: Rodzina Katyńska, Sybiracy, Represjonowani Okresu Stalinizmu. Za jego staraniem w kościele powstało Muzeum Pielgrzymki Jana Pawła II do Bydgoszczy oraz niedawno poświęcone Drzwi Spiżowe prezentujące drogi do wolności narodu i kościoła a zarazem symbol, że przez te drzwi wyszedł na męczeńską drogę kapłan męczennik. Szczególnym dziełem ks. Biniaka jest prowadzone od 1990 przy parafii Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, powstałe z jego inicjatywy i będące pod jego dyrekcją. Hospicjum służy pomocą rocznie 1000 chorych w domach, w oddziale stacjonarnym i pobytu dziennego. Hospicjum jest jednocześnie miejscem szkolenia studentów medycyny. W 1999 z polecenia arcybiskupa Henryka Muszyńskiego ksprałat Biniak przewodniczył Kościelnemu Komitetowi Organizacji Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego w Bydgoszczy. Był uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony medalem Zło Dobrem Zwyciężaj Kapłan, dziękując za odznaczenie Krzyżem Kawalerskim, powiedział m.in.: „Przyjmuję to wyróżnienie w imieniu wielu cichych księży, którzy robią bardzo dużo, ale nie mają tego szczęścia, że są zauważeni w swojej działalności, w swojej pracy, w swojej służbie”. Ksiądz prałat Romuald Biniak przyjął święcenia kapłańskie 21 listopada 1965, zmarł 27 XI 2010 po długiej walce z ciężką chorobą.

Bilety 24