Wydarzenie

Ave Maria w muzyce

2010-12-06
filharmonia

06.12.10 (pon.)

Wykonawcy:

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Waldemar Kośmieja kierownictwo artystyczne
Anna Wilk sopran

Repertuar:

utwory Bacha, Händla, Czajkowskiego, Gounoda, Donizettiego, Cacciniego, Mozarta, Dvořáka, Schuberta

Bilety 24