Wydarzenie

Capella Bydgostiensis

2006-01-25
filharmonia

25.01.06 (śr.)

Wykonawcy:

Piotr Pławner, dyrygent
Wiesława Ronowska, fortepian
Maria Murawska, fortepian
Waldemar Kośmieja, skrzypce

Repertuar:

Bach – Koncert na dwa fortepiany C-dur BWV 1061
Bach – Koncert skrzypcowy a-moll BWV1041
Vivaldi – Koncert na dwoje skrzypiec a-moll
Vivaldi – Koncert skrzypcowy a-moll

Plawner

Kolejny, styczniowy koncert Capelli Bydgostiensis też poprowadzi wiolinista, Piotr Pławner. Ten 31-letni wirtuoz należy do grona najwybitniejszych skrzypków młodego pokolenia. Obsypany laurami konkursowymi, choćby wymienić najbardziej prestiżowe, jak Konkursu Wieniawskiego (1991), w Bayreuth (1991) czy Konkursu ARD w Monachium (1995), wiele koncertuje w Polsce, zagrał w niemal całej Europie, a także w krajach arabskich; współpracuje z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami, występując w najszacowniejszych salach koncertowych. Mistrz skrzypiec gra na instrumencie J.B. Guadagnini z 1772. Bydgoskim melomanom zaprezentuje w tym koncercie, prócz swych umiejętności kapelmistrza, Koncerty skrzypcowe Bacha i Vivaldiego. Genialną muzykę Bacha usłyszymy jeszcze raz podczas tego wieczoru, a będzie to Koncert na dwa fortepiany C-dur w interpretacji pianistek, związanych na co dzień z bydgoską Uczelnią Muzyczną. Prof. Maria Murawska, absolwentka naszej Akademii w klasie Jerzego Godziszewskiego, doskonaliła swe umiejętności w Weimarze i Rosyjskiej Akademii Muzyki w Moskwie. Artystka prowadzi ożywioną działalność koncertową jako solistka i kameralistka w kraju i poza jego granicami. Ceniona artystka i pedagog od września 2005 pełni funkcję rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wiesława Ronowska ukończyła warszawską Akademię, po czym studia kontynuowała w Konserwatorium Moskiewskim i Akademii Muzycznej w Pradze. Wyróżniona wieloma odznaczeniami i nagrodami, zdobyła także laury konkursowe, m.in. III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Paryżu. Wiele koncertuje w Polsce, krajach Europy i Ameryki Południowej, dokonała nagrań m.in. dla radia polskiego, francuskiego, chilijskiego, firmy POLmusik, telewizji polskiej i rosyjskiej. W bydgoskiej Uczelni Muzycznej uzyskała kolejno wszystkie stopnie naukowe i jest obecnie profesorem tytularnym klasy fortepianu.

Bilety 24