Wydarzenie

Charpentier | Górecki | Kilar | Händel na Święto Województwa

filharmonia

07.06.24 (pt.) godz. 19.00

Wykonawcy:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Paweł Kapuła dyrygent
Mariusz Godlewski baryton
Benedykt Odya przygotowanie chóru
Bernard Mendlik przygotowanie chóru
Tomasz Kotwica współpraca
Cezary Nelkowski prowadzenie

Repertuar:

Marc-Antoine Charpentier – Prelude to Te Deum (orkiestracja Krzysztof Herdzin)
Henryk Mikołaj Górecki – Beatus vir op. 38
Wojciech Kilar – Exodus
Georg Friedrich Händel – Alleluja z oratorium “Mesjasz”

Preludium do Te Deum M.A. Charpentiera uznawane jest za jedną z najsłynniejszych melodii trąbkowych epoki baroku. Często było grane podczas obchodów zwycięstwa i innych publicznych uroczystości w XVII wieku. Do dziś wykonywane jest podczas odświętnych uroczystości. Podczas tego wieczoru usłyszymy je w opracowaniu Krzysztofa Herdzina na orkiestrę symfoniczną.

Beatus vir H.M. Góreckiego powstał w 1979 roku, na zamówienie kardynała Karola Wojtyły z okazji dziewięćsetnej rocznicy śmierci św. Stanisława, biskupa krakowskiego. Tekst kompozycji zaczerpnięty został z Księgi Psalmów, wybrane wersety skojarzone są z wydarzeniami sprzed 900 lat. Górecki stosuje w utworze monumentalną obsadę wykonawczą. Z rozbudowaniem obsady idzie w parze rozbudowanie formy dzieła. Przebieg dźwiękowej narracji determinują proste muzyczne motywy i zredukowane do minimum połączenia harmoniczne.

Poemat Exodus W. Kilara powstał w 1981 roku. W swej idei formalnej nawiązuje do Bolera M. Ravela. Kompozytor potwierdził w swych wypowiedziach, iż nawiązanie owo jest w pełni zamierzone. Exodus ujęty jest w formę dynamicznego crescenda opartego na jednym krótkim, obsesyjnie powtarzanym temacie, zaczerpniętym z folkloru żydowskiego. 

Alleluja to najbardziej znana część z Oratorium Mesjasz G.F. Händla. Obrazuje wstąpienie zmartwychwstałego Chrystusa do Królestwa Niebieskiego. Esencją tej niezwykłej muzyki jest przesłanie dotyczące zbawienia. Ofiara Chrystusa, który dał siebie ludziom, zwieńczona jest muzycznie finałowym chóralnym Amen.

Bilety 24