Wydarzenie

Chorał sarmacki

2012-12-14
filharmonia

14.12.12 (pt.)

Wykonawcy:

BORNUS CONSORT
KWARTET WOKALNY TEMPUS
CHÓR SARMACKI im. G.G. Gorczyckiego
ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW DAWNYCH
Robert Pożarski kierownictwo artystyczne
Grzegorz Gerwazy Gorczycki

Repertuar:

Missa Rorate, Completorium, Salve Regina

Bilety:

Bilet do filharmonii to atrakcyjny i niebanalny prezent dla każdego.

Bilety do nabycia na: www.ebilet.pl
w Księgarni UMK (ul. Reja 25) w Toruniu
oraz w kasie biletowej FP

czyli muzyka Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego jako wkład Rzeczypospolitej Obojga Narodów w tradycję Europy Oświeconej

Koncert organizowany jest na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla upamiętnienia postaci wybitnego kompozytora baroku Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w latach 1692–1694 wykładowcy Akademii Chełmińskiej.

Projekt muzyczny oparty na twórczości Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego – księdza, kapelmistrza, a nade wszystko wybitnego kompozytora epoki baroku, zwanego „polskim Händlem”, który w latach 1692–1694 związany był z Chełmnem. W koncercie udział wezmą artyści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnych wieków. Gorczycki urodził się (około 1665–1667) w rodzinie zamożnych wolnych kmieci – Gorczyców – ze wsi Rozbark (dziś dzielnica Bytomia). Studiował w Pradze i Wiedniu filozofię, nauki wyzwolone i teologię. Po przyjęciu święceń kapłańskich został wysłany na dwa lata (1692–1694) do Chełmna, gdzie reorganizowano wówczas tzw. Akademię Chełmińską. Prowadził tam wykłady z retoryki i poezji oraz kierował kapelą kościoła prezbiterialnego. W 1694 wrócił do Krakowa. W 1698 został mianowany kapelmistrzem katedry na Wawelu, funkcję tę sprawował przez 36 lat, aż do swojej śmierci w 1734. Gorczycki był kompozytorem muzyki kościelnej. Wiele rękopisów jego wybitnych dzieł zostało odkrytych dopiero w XX wieku. Wśród jego kompozycji na wyróżnienie zasługuje Completorium, olbrzymi, 600-taktowy religijny koncert wokalno-instrumentalny, który wykazuje już znamiona takiej techniki, jaką wkrótce zabłysnąć miały wielkie oratoria Georga Friedricha Händla, śpiewane na zakończenie obchodów świątecznych. Ponadto na program projektu składają się: Missa Rorate – kompozycja przeznaczona do wykonania przez śpiewaków solistów i czterogłosowy chór oraz Salve Regina – Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia! – ostatnia antyfona śpiewana w procesji po zakończeniu Completorium, której towarzyszą instrumenty w bogatej obsadzie, z trąbkami i puzonem.

Wykonawcami koncertu będą:

Bornus Consort czołowy polski zespół wokalny muzyki dawnej, którego kierownikiem artystycznym jest Marcin Bornus-Szczyciński. Zespół powstał w 1981 i wówczas specjalizował się w wykonywaniu polskiej muzyki przełomu XVI i XVII stulecia, jednak zainteresowania śpiewaków stopniowo ewoluowały w kierunku muzyki znacznie wcześniejszej. Pierwszym znaczącym przedsięwzięciem zespołu w dziedzinie muzyki średniowiecznej było wystawienie w 1984 w Teatrze Wielkim w Warszawie XIII-wiecznego dramatu liturgicznego Ludus Danielis. Po tym przyszły następne doświadczenia i dziś Bornus Consort zajmuje się głównie monodią, czyli śpiewem jednogłosowym, zwłaszcza monodią liturgiczną;

Tempus Zespół Muzyki Dawnej Tempus powstał w 2009. Tworzą go profesjonalni muzycy, wokaliści skoncentrowani na stylowym wykonawstwie muzyki dawnej, a zwłaszcza renesansowej. Obecnie we wciąż poszerzającym się repertuarze zespołu są zarówno madrygały, chansons czy wielogłosowe pieśni staropolskie, jak również szereg programów sakralnych. Kierownikiem artystycznym od początku istnienia zespołu jest Andrzej Borzym jr – dyrygent, kompozytor i aranżer;

Chór Sarmacki im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego powstał specjalnie dla realizacji projektu „Chorał Sarmacki” w 2012. Członkami chóru są uczestnicy warsztatów śpiewaczych prowadzonych od maja 2012 przez Roberta Pożarskiego. Jego trzon stanowią śpiewacy wrocławskich zespołów: Schola Gregoriana Silesiensis i Schola Mulierum Silesiensis oraz powstałej w 2010 na warszawskich Bielanach Szkoły Śpiewania Chorału. Chórom towarzyszyć będzie zespół instrumentalistów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej. Nad całością tego projektu muzycznego kierownictwo artystyczne podjął Robert Pożarski – kantor, śpiewak, badacz rękopisów liturgicznych. Jest m.in. śpiewakiem zespołu Bornus Consort, kantorem i kierownikiem muzycznym Scholi Teatru Węgajty, wrocławskiej Scholi Gregorianae Silesiensis oraz kantorem zespołu Schola Mulierum Silesiensis. Od 2009 pełni funkcję kantora Kościoła Pokamedulskiego na warszawskich Bielanach. Wykonuje również repertuar barokowy i współczesny a także polskie pieśni z XVIII i XIX wieku.

Bilety 24