Wydarzenie

Filharmonia akademii

filharmonia

14.03.14 (pt.)

Sylwetka mężczyzny, trzymającego w dłoniach klarnet

Wykonawcy:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Jakub Chrenowicz dyrygent
Mariusz Klimsiak fortepian (laureat III Konkursu Muzyki XX wieku w Warszawie, Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku i III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina w Warszawie)
Xu Zi fortepian (Chiny) (I nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Chopinowskiego, Konin 2012; nagroda specjalna IX Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów Arthur Rubinstein in memoriam, Bydgoszcz 2011)
Michał Szymanowski fortepian (III miejsce oraz nagroda dla najlepszego Polaka w VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. I.J.Paderewskiego, Bydgoszcz 2010; I miejsce w Konkursie Pianistycznym o Stypendium Yamaha Music Foundation of Europe, Katowice 2011)

Repertuar:

Rachmaninow – III Koncert fortepianowy d-moll op.30
Rachmaninow – Rapsodia na tematy Paganiniego op.43
Prokofiew – III Koncert fortepianowy C-dur op.26

Bilety:

Bilety do nabycia na www.ebilet.pl
oraz w kasie biletowej FP

Koncert z okazji 40-lecia Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Dzięki zabiegom m. in. dyrektora Andrzeja Szwalbego – głównego promotora powołania w Bydgoszczy uczelni muzycznej – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, lecz tradycje szkolnictwa muzycznego stopnia wyższego w regionie kujawsko-pomorskim sięgają czasów przedwojennych. Usamodzielnienie Uczelni nastąpiło 27 listopada 1979. PWSM w Bydgoszczy nadano wówczas imię wybitnego polskiego kompozytora i patrioty Feliksa Nowowiejskiego. Kolejną ważną datą był dzień 1 stycznia 1982, kiedy to Uczelnię przemianowano na Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wyrazem systematycznego rozwoju i rosnącego prestiżu Uczelni staje się coraz większa liczba studentów i absolwentów oraz uzyskiwane przez nich nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych. Obecnie w Akademii kształci się około 600 studentów i słuchaczy (w tym cudzoziemcy) pod kierunkiem 150 pedagogów, którzy pracę dydaktyczną łączą z ożywioną działalnością koncertową, twórczą i naukową. Bydgoska Uczelnię szczególnie wyróżnia działalność Katedry Fortepianu, kierowanej przez 25 lat przez prof. Jerzego Sulikowskiego, a obecnie przez prof. Katarzynę Popową-Zydroń. Dziesiątki studentów, wychowanków tej katedry odnosiło i odnosi w konkursach krajowych i międzynarodowych spektakularne sukcesy, jak np. Rafał Blechacz, zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 2005.

Filharmonię i Akademię Muzyczną łączy ścisła współpraca, głównie na płaszczyźnie promowania na estradzie FP studentów i absolwentów Uczelni. Jubileusz 40-lecia bydgoskiej Alma Mater jest szczególną okazją, aby zaprezentować utalentowanych i utytułowanych pianistów. Wystąpią zatem absolwenci: Mariusz Klimsiak, który otrzymał dyplom z wyróżnieniem (klasa Jerzego Sulikowskiego), debiutował z orkiestrą mając 15 lat, jako solista i kameralista koncertował m. in. w Filharmonii Narodowej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Pomorskiej, Dolnośląskiej, Lubelskiej oraz na festiwalach krajowych i zagranicznych, jego zróżnicowany repertuar zawiera zarówno utwory barokowe, jak i współczesne; Michał Szymanowski, który ukończył z wyróżnieniem studia w klasie Katarzyny Popowej – Zydroń, obecnie student dyplomowego roku dyrygentury w klasie Zygmunta Rycherta oraz studiów podyplomowych w Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie, w klasie fortepianu Eldara Nebolsina, prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą, w 2011 ukazał się debiutancki album artysty Michał Szymanowski Piano Recital oraz Xu Zi z Chin, student II roku Wydziału Instrumentalnego AM w klasie K. Popowej-Zydroń.

W interpretacji młodych artystów usłyszymy dzieła wielkich rosyjskich twórców muzyki w XX wieku – Prokofiewa i Rachmaninowa, którzy byli także świetnymi pianistami, „być może ostatnimi kompozytorami i instrumentalnymi wirtuozami jednocześnie – na wzór romantyczny. Dlatego też pewnie mówi się o nich jako o kontynuatorach muzyki poprzedniego wieku, a nie współtwórcach XX-wiecznego przełomu”. Dwukrotnie zabrzmi Sergiusz Rachmaninow: Mariusz Klimsiak zagra III Koncert d-moll postrzegany za najbardziej wartościowy wśród dzieł fortepianowych kompozytora m. in. z powodu wyzwań technicznych i ekspresyjnych, jakie stawia przed wykonawcą, o którym napisano, że „jest to zjawisko nadprzyrodzone, wyjątkowe (…), zwłaszcza jego pierwsza część; dzieło, którego główny temat – najpiękniejszy temat świata, melancholijna ballada, tęskna dumka – raz zasłyszany, chodzić już będzie za nami przez całe życie”.; Xu Zi wykona „wyjątkową, niepowtarzalną”, efektowną dla słuchacza Rapsodię, opartą na bardzo znanym Kaprysie skrzypcowym a-moll Paganiniego. Wieczór zamknie kreacja Michała Szymanowskiego, czyli „błyskotliwy, swobodny”, (…) „ w równym stopniu postromantyczny co neoklasyczny, liryczny i mocny” III Koncert C-dur Sergiusza Prokofiewa, zaliczany do jego „koronnych” dzieł koncertowych, adresowany do mistrzów pianistyki.

Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi 28-letni Jakub Chrenowicz, którego kariera przybiera coraz szybsze tempo. Tuż po ukończeniu z wyróżnieniem dyrygentury symfoniczno-operowej w klasie Jerzego Salwarowskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu, w latach 2010–2012 pierwsze szlify zawodowe zdobywał jako asystent Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Ponadto kształcił się w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem. Był stypendystą Accademia Musicale Chigiana, gdzie studiował w klasie mistrzowskiej Gianluigiego Gelmettiego. Trzykrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W sezonie 2012/2013 trzymał batutę I dyrygenta Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Fortepianowe opowieści – to wyjątkowo atrakcyjna oferta na symfoniczny piątek, który wypełnią dzieła należące do kanonu muzyki fortepianowej i tzw. „żelaznego repertuaru” wirtuozów klawiatury.

Bilety 24