Wydarzenie

Inauguracja 30. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej

Filharmonia

05.11.11 (sob.)

Sylwetka mężczyzny, trzymającego w dłoniach klarnet

Wykonawcy:

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Chór Exsultate Deo z parafii Św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy
Romuald Rajs
 dyrygent
Agnieszka Olszewska
 sopran

Repertuar:

W programie utwory m.in. Bacha, Mozarta, Schuberta

Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej to imprezy o charakterze religijno-kulturalnym organizowane przez duchowieństwo katolickie i laikat od połowy lat 70. Oficjalny I TKCh odbył się 20-27 IV 1975 w kościele akademickim św. Anny w Warszawie. Pod koniec lat 70. TKCh rozpowszechniły się zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach, m.in. dzięki istotnemu wsparciu ordynariuszy diecezji.

Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej zaistniały w Bydgoszczy od 1981 jako forum wymiany myśli niezależnej i w zasadzie wolne od ingerencji państwowej cenzury propagowały wartości kultury chrześcijańskiej i powszechnej. Od początku działalności bydgoskich Tygodni Filharmonia Pomorska włączyła się w nurt ich wydarzeń. Jubileuszowy, 30. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, odbędzie się w dniach od 2 do 13 listopada. W bogatym programie, któremu przyświeca hasło „Żyć wiarą pierwszych chrześcijan”, zaplanowano liczne spotkania, dyskusje oraz imprezy artystyczne. Z tej okazji w Katedrze będzie miał koncert z udziałem Capelli Bydgostiensis oraz doskonale znanego bydgoszczanom Chóru Exsultate Deo prowadzonego od 1987 przez dr. Romulada Rajsa, sopranowe partie solowe wykona zaś stale współpracująca z chórem Agnieszka Olszewska.

Bilety 24