Wydarzenie

Jezusa Judasz przedał

2007-04-04
filharmonia

04.04.07 (śr.)

Wykonawcy:

Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova:
Małgorzata Feldgebel
 fidel
Joanna Nogal fidel
Marcin Zalewski lutnia
Paweł Zalewski viola da gamba
Krzysztof Owczynik cornamuse, flety, kołatki, śpiew
Jacek Urbaniak flety, pomort, kołatki, kierownik artystyczny
Wojciech Siemion recytacja, śpiew

Repertuar:

Staropolskie pieśni wielkopostne:

Chryste Panie Wszechmogący…
tekst – z rękopisu biblioteki Czartoryskich, przełom XVI-XVII w., melodia chorałowa
Salve, alma crux beata…
tekst – anonimowy twórca, graduał tarnowski, 1526 r. muzyka-sekwencja łacińska
Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego…
tekst i muzyka – z rękopisu klarysek gnieźnieńskich z ok. 1600 r.
Modlitwa gdy dziatki spać idą
Wacław z Szamotuł (ca.1524-ca 1560)
Żołtarz Jezusów… “Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne…”
tekst i muzyka Władysław z Gielniowa, wydane w drukarni Mateusza Siebeneichera, Kraków 1558 r.
Krzyżu wierny i wyborny…
tekst z druku Baltazara Opecia Kraków 1522 r.
O Jezu, jakoś ciężko skatowany…
tekst – z kancjonału staniąteckiego, 1586 r. muzyka – według kancjonału klarysek gnieźnieńskich z 1600 r.
Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, mądrość Ojca swego…
opracowanie wersji czterogłosowej z Tabulatury Jana z Lublina, Kraśnik, ok 1540 r.
Bóg Wszechmogący, Ociec nasz niebieski…
tekst i muzyka z kancjonału Jana Seklucjana, 1559 r.
Mądrość Ojca Wszechmocnego…
tekst i muzyka wydane w drukarni Mateusza Siebeneichera, Kraków 1558 r. muzyka – Cyprian Bazylik
Lament świętokrzyski, Posłuchajcie bracia miła…
tekst – Andrzej ze Słupi (? – ok. 1460 r.), biblioteka benedyktynów z klasztoru na Łysej Górze

Władysław z Gielniowa był najwybitniejszym poetą schyłku średniowiecza, piszącym poezję religijną w języku polskim. Ten bernardyński kaznodzieja spędził ostatni rok swego życia w Warszawie, w klasztorze św. Anny, gdzie do dziś spoczywają jego relikwie. Swymi płomiennymi kazaniami porywał serca i dusze wiernych. Znana jest jego przejmująca pieśń “Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne”, będąca mottem koncertu pasyjnego przygotowanego przez wybitnego recytatora poezji staropolskiej – Wojciecha Siemiona oraz zespoły Collegium Vocale Bydgoszcz i Ars Nova pod kierownictwem artystycznym Jacka Urbaniaka.

Oprócz utworów Władysława prezentowane są utwory z XV i XVI wieku opowiadające o ostatnich dniach życia Chrystusa, policzkowaniu, opluwaniu, przybijaniu do krzyża, przebijaniu boku włócznią, pojeniu octem i żółcią. Dźwiękom śpiewu i instrumentów dawnych towarzyszy złowrogi klekot kołatek. Koncert – spektakl w niezwykle sugestywny sposób przekazuje obraz Męki Pańskiej, skłaniając słuchaczy do wewnętrznego wyciszenia i mistycznej zadumy.

cena biletów:
10zł

Bilety 24