Wydarzenie

Koncert kolęd przed nocą świętą

2006-12-23
filharmonia

23.12.06 (sob.)

Wykonawcy:

Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
Sylwester Matczak
 dyrygent
Elżbieta Stengert sopran
Michał Wachowiak organy
Sławomira Łozińska poezja świąteczna
Bernard Mendlik, Arkadiusz Kaczyński przygotowanie Chóru

lozinska

Kolęda (od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca „calendae”), to pieśń bożonarodzeniowa, o ścisłej tematyce religijnej – początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, potem komponowana również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy nie jest wykorzystywana w nabożeństwach religijnych ze względu na swoją świeckość. Według tradycji autorem pierwszej kolędy jest Franciszek z Asyżu.

Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424, zaczyna się od słów Zdrów bądź, Królu Anielski. Pierwotnie na początku XV wieku tłumaczono na język polski kolędy ze śpiewników braci czeskich. Wzrost popularności gatunku nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku, wtedy powstała jedna z najważniejszych polskich kolęd W żłobie leży, przypisywana Piotrowi Skardze – do melodii poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Inną ważną kolędę Bóg się rodzi, do melodii w rytmie poloneza, napisał Franciszek Karpiński. Twórcami kolęd byli także między innymi Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, a w XIX wieku Feliks Nowowiejski i Zygmunt Noskowski. Kolędę Lulajże, Jezuniu Fryderyk Chopin zacytował w środkowej części Scherza h-moll op. 20. Ze współczesnych kolędy komponował Witold Lutosławski.

Ceny biletów: 10 zł

Bilety 24