Wydarzenie

Koncerty Bachowskie

2006-10-25
filharmonia

25.10.06 (śr.)

Wykonawcy:

Capella Bydgostiensis
Wiesław Kwaśny
 skrzypce, dyrygent
Piotr Pławner skrzypce

Repertuar:

Bach – Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041
Bach – Koncert skrzypcowy E-dur BWV 1042
Bach – Koncert skrzypcowy d-moll BWV 1052
Bach – Koncert na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043

Przed koncertem o godz. 17, zapraszamy na spotkanie z twórcami albumu PIĘKNA STARA BYDGOSZCZ wydanego przez  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszcz.

Plawner

Młody Jan Sebastian Bach uległ – jak wielu osiemnastowiecznych europejskich kompozytorów – czarowi muzyki Antonio Vivaldiego i, zapewne w ramach doskonalenia własnego warsztatu kompozytorskiego, dokonał transkrypcji kilku dzieł weneckiego mistrza na klawesyn i organy. Jednakże Bachowskie Koncerty skrzypcowe, jak wielu znawców przedmiotu uważa, prześcignęły Vivaldowskie – „bogactwem myśli, śmiałością fantazji, precyzją konstrukcji”. Skomponował je Bach w najszczęśliwszym okresie swojego życia, a mianowicie w czasie pobytu w Köthen. Do dzisiaj zachowały się te z nich, które odziedziczył w spuściźnie po ojcu Carl Philipp Emanuel, i są to: a-moll, E-dur i d-moll na dwoje skrzypiec oraz koncert a-moll na skrzypce, flet i klawesyn. Wiadomo jednak, że koncertów skrzypcowych J.S. Bach napisał więcej, ale ich pierwowzory skrzypcowe zaginęły. Winę za te nieocenione dla muzyki straty ponosi syn Bacha – ulubiony przez ojca Wilhelm Friedemann. To właśnie część rękopisów, która przypadła jemu w schedzie po ojcu, została lekkomyślnie rozprzedana, rozproszona, zagubiona. Cieszmy się więc tym, co przetrwało i jest, bo „każdy z Koncertów skrzypcowych Bacha to odrębny świat i nie skarb, ale wyspa skarbów”. Dzieła na skrzypce lipskiego Kantora usłyszymy w interpretacji wybitnych polskich wiolinistów: Wiesława Kwaśnego – profesora Akademii Muzycznej w Krakowie, koncertmistrza Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, a od zeszłego sezonu szefa dyrygenta Capelli Bydgostiensis oraz jednego z największych z grona młodego pokolenia wirtuozów Piotra Pławnera – wielokrotnego zdobywcy najwyższych laurów najbardziej renomowanych konkursów skrzypcowych: im. Wieniawskiego w Poznaniu, w Bayreuth oraz Konkursu ARD w Monachium, gdzie był trzecim skrzypkiem w pięćdziesięcioletniej historii tego konkursu, któremu została przyznana główna nagroda. 

Bilety 24