Wydarzenie

Ludus Passionis – Gra o Męce Pańskiej – XIV Musica Antiqua Europae Orientalis

2006-09-15
festiwal

15.09.06 (pt.)

Wykonawcy:

Schola Teatru Wiejskiego Węgajty
Johann Wolfgang Niklaus
 reżyseria, kierownictwo artystyczne

Repertuar:

Największy średniowieczny dramat liturgiczny z rękopisu „Carmina burana” (XIII wiek)

SCHOLA TEATRU WIEJSKIEGO WĘGAJTY powstała w styczniu 1994 roku, w ramach Stowarzyszenia Teatr Wiejski „Węgajty” i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zespół tworzą profesjonalni śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy, pochodzący z 6 krajów europejskich. Działalność Scholi skupia się na praktykowaniu chorału gregoriańskiego i konfrontowaniu go z żywą tradycją sakralnego śpiewu. Dramat LUDUS PASSIONIS jest jednym z pierwszych misteriów, które stosuje środki estetyczne i stylistyczne, należące do tradycji dramatu liturgicznego, takie, jak: śpiew gregoriański, antyfony, responsoria, tony lekcyjne, plankty. Strona muzyczna dramatu została opracowana przez Marcela Pérèsa. W rękopisie tekst opatrzony jest bezliniową notacją neumatyczną. W tych przypadkach, gdzie tekst nie posiada opracowania muzycznego, melodie zostały skomponowane przez autora opracowania. Niektóre fragmenty, zwłaszcza pochodzące z liturgii i zaznaczone w rękopisie jedynie swoim incipitem, zostały zrekonstruowane na podstawie innych źródeł paralelnych.

Bilety 24