Wydarzenie

Ludzie inteligentni, czyli kto kocha, ten błądzi… (impresaryjne)

impresaryjne

11.03.23 (sob.) godz. 16.00

Drugi spektakl o godz. 19.00

Sylwetka kobiety z rozwianymi włosami, w prawej dłoni trzyma mikrofon
Bilety 24