Wydarzenie

Mistrzowie Baroku – XIV Musica Antiqua Europae Orientalis

2006-09-20
festiwal

20.09.06 (śr.)

Wykonawcy:

Capella Bydgostiensis
Stanisław Gałoński
 dyrygent
Urszula Bartkiewicz klawesyn
Svitlana Shabaltina klawesyn
Małgorzata Gruszczyńska klawesyn
Marek Toporowski klawesyn

Repertuar:

J.S. Bach – Koncerty klawesynowe na 1, 2, 3, 4 klawesyny

Stanisław Gałoński w latach 1961–70 był pierwszym kierownikiem artystycznym utworzonego w tym czasie zawodowego zespołu dla kultywowania dawnej muzyki, w pierwszym rzędzie polskiej od XV do połowy XVIII wieku pod nazwą Capella Bydgostiensis pro Musica Antiqua. Był pierwszym Artystą, który dzięki studiom nad dawnymi traktatami posiadł znajomość zasad gry na historycznych instrumentach, pierwszy odtworzył składy dawnych capell i nauczał muzyków gry. Pionierska działalność Stanisława Gałońskiego w latach 1961–1970 w Bydgoszczy zaowocowała wieloma premierowymi wykonaniami dzieł muzyki polskiej i obcej, przydała prestiżu Filharmonii Pomorskiej, miastu i regionowi. Twórczość Bacha, genialnego kompozytora epoki baroku, obejmuje wiele różnorodnych form i gatunków muzycznych. W dorobku twórczym kompozytora wyróżnić można trzy główne nurty: muzykę chóralną, orkiestrową i na instrumenty solo. Koncerty klawesynowe Bacha, w których kompozytor dowiódł najwyższego kunsztu w posługiwaniu się techniką wariacyjną, fugowaną i kontrapunktyczną, charakteryzuje mistrzowskie operowanie techniką.

Bilety 24