Wydarzenie

Mistrzowie literatury w filharmonii

filharmonia

26.10.11 (śr.)

Sylwetka mężczyzny, trzymającego w dłoniach klarnet

Wykonawcy:

Krzysztof Myszkowski prowadzenie
Oprawa muzyczna:
Mariola Salaber harfa
Łukasz Michalski puzon

Spotkanie z Julią Hartwig

Współpraca:
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki “STARA OCHRONKA” w Bydgoszczy
Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze

Cykl spotkań z mistrzami światowej literatury, połączony zawsze z muzyką, który pojawił się w planach Filharmonii od 1993 zawsze cieszył się wielkim zainteresowaniem. Zaproszenie do udziału w tym projekcie realizowanym wespół z redakcją Kwartalnika Artystycznego, dotychczas przyjęli:

Irwin Allen Ginsberg (ur. 03.06.1926 w Newark w stanie New Jersey, zm. 05.04.1997 w Nowym Jorku ) – amerykański poeta pochodzenia żydowskiego, aktor, scenarzysta i działacz społeczny;
Czesław Miłosz
(ur. 30.06.1911 w Szetejniach, zm. 14.08.2004 w Krakowie) – poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, prawnik i dyplomata, tłumacz, laureat Nobla ;
Ryszard Krynicki
(ur. 28.06.1943 w Sankt Valentin) – poeta, tłumacz oraz wydawca;
ks. Jan Twardowski
(ur. 01.06.1915 w Warszawie, zm. 18.01.2006 tamże) – poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religijnej, prałat honorowy Jego Świątobliwości;
Anders Bodegård
(ur. 1944 w Sztokholmie ) – szwedzki slawista, tłumacz literatury francuskiej oraz polskiej na język szwedzki (m.in. Witolda Gombrowicza, Adama Zagajewskiego, Wisławy Szymborskiej);
Adam Zagajewski
(ur. 21.06.1945 we Lwowie) – poeta, eseista, prozaik, tłumacz;
William Edgar Stafford
(17.01.1914 – 28.08.1993), amerykański poeta i pacyfista;
Julia Hartwig
(ur. 14 sierpnia 1921 w Lublinie) – polska poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej francuskiej i amerykańskiej;
Zygmunt Kubiak
(ur. 30.04.1929, zm. 19.03.2004) polski pisarz, eseista, tłumacz, propagator kultury antycznej.

Pani Julia Hartwig uczestniczyła po raz pierwszy w spotkaniu z bydgoskimi czytelnikami w 1997, ponownie mamy zaszczyt gościć mistrzynię pióra w Filharmonii, i oto, gwoli przypomnienia, trochę faktów z bogatej biografii tej wybitnej polskiej poetki. Jest autorką wielu tomów poetyckich, pisarką, eseistką, tłumaczką z języka francuskiego i angielskiego, autorką wstępów do albumów fotograficznych Edwarda Hartwiga (brata), książek dla dzieci. Urodziła się 14 sierpnia 1921 w Lublinie, jako najmłodsze z dzieci małżeństwa Marii (z domu Biriukow) i Ludwika Hartwigów. Rodzice do 1918 przebywali w Rosji. Ojciec od 1909 prowadził w Moskwie zakład fotograficzny. Do przeniesienia się do Polski zmusiła rodzinę Hartwigów rewolucja bolszewicka. Dzieciństwo poetka spędziła w Lublinie. Naukę kontynuowała w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej, gdzie zetknęła się z Anną Kamieńską, Hanną Malewską i Anną Szterfinkiel.

W 1936 zadebiutowała w międzyszkolnym piśmie literackim “W słońcie”. W 1939 zdała maturę. W czasie II wojny światowej, podobnie jak bracia, brała udział w konspiracji. Była łączniczką Armii Krajowej, działała w kulturalnym podziemiu. W tym czasie podjęła także studia na tajnym Uniwersytecie Warszawskim (kurs romanistyki i polonistyki). Jej profesorami byli m.in. Julian Krzyżanowski, Witold Doroszewski, Władysław Tatarkiewicz. Tam poznała poetów: Tadeusza Gajcego i Zdzisława Stroińskiego. Po wojnie kontynuowała studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim a następnie na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1947-1950 przebywała we Francji na stypendium rządu francuskiego (studiowała literaturę francuską). W tym czasie pracowała w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. W 1954 poślubiła poetę i prozaika – Artura Międzyrzeckiego. Kontynuowała pracę literacką, publikując wiersze, przekłady z literatury francuskiej i recenzje na łamach „Nowej Kultury”, „Świata”, „Poezji”.

W 1970 wraz z mężem wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W czasie pobytu w USA uczestniczyła między innymi w programie International Writing Program. Po powrocie do kraju pracowała wraz z mężem, publikując zbiory poezji własnej i tłumaczonej z innych języków, a także eseje i tomy prozy. Wspólnie wydali „Antologię poezji amerykańskiej”, kilka książek dla dzieci, tom tłumaczeń wierszy i prozy Apollinaire’a, a także „Listy” Rimbauda. Poetka wydała też „Dziennik amerykański” z pobytu w Stanach i dzienniki podróży – „Zawsze powroty” oraz monografię Apollinaire’a i Gérarda de Nerval. Julia Hartwig działała w opozycji. W styczniu 1976 należała do sygnatariuszy “Memoriału 101”, wyrażającego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji PRL. W latach 1986-1991 była związana z NSZZ Solidarność. Utwory Julii Hartwig były tłumaczone na język francuski, angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, grecki, węgierski, fiński, litewski, serbski, holenderski, flamandzki. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, Polskiego PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; wielokrotnie nagradzana: Nagroda ZAiKS (1976), Nagroda Fondation d’Hautvilliers “Prix de Traduction” (Francja 1978), Nagroda Polskiego PEN-Clubu (1979, 1997), Nagroda Wilder Prize (USA, 1986), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Nagroda Ministra Kultury za całokształt twórczości (2001), Nagroda Wielka Fundacji Kultury, Medal Gloria Artis; czterokrotnie nominowana do Nagrody Literackiej NIKE. W 2008 Julia Hartwig otrzymała order Legii Honorowej – najwyższe odznaczenie nadawanego przez rząd francuski. Poetka mieszka w Warszawie. Jej mężem był Artur Międzyrzecki (1922-1996) – poeta, tłumacz, eseista, działacz społeczny i polityczny.

Julia Hartwig 14 sierpnia br. obchodziła jubileusz 90.urodzin, a 29 IX ukazał się najnowszy tomik jej poezji pt. „Gorzkie żale” (pod redakcją Ryszarda Krynickiego). Poetka pisała te wiersze w okresie poważnej choroby. Spotkania z mistrzami literatury odbywały się pod opieką merytoryczną Krzysztofa Myszkowskiego: pisarza i krytyka literackiego, laureata Nagrody Kościelskich (1992), współzałożyciela i redaktora naczelnego (od 1995) Kwartalnika Artystycznego oraz Grzegorza Musiała: poety, pisarza, tłumacza z języka angielskiego, doktora nauk medycznych, specjalisty II stopnia w okulistyce;. członka PEN-Clubu i członka-założyciela Stowarzyszenia Pisarzy Polskiech, współzałożyciela i z-cy redaktora naczelnego Kwartalnika Artystycznego (od 1992 do 2004). Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze to periodyk wydawany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia. Ukazuje się od 1993. Pismo adresowane jest do miłośników literatury – publikuje utwory najwybitniejszych pisarzy, a także autorów młodych i debiutantów.

Podczas spotkania pani Julia Hartwig została uhonorowana medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego “Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”. W uzasadnieniu podkreślono fakt wieloletniej współpracy z redagowanym w Bydgoszczy Kwartalnikiem Artystycznym “Pomorze i Kujawy”, w którym poetka publikuje swoje nowe wiersze, prozę, przekłady i eseje, a także wspiera programowo redakcję pisma.

Bilety 24