Wydarzenie

Mistrzowie muzyki baroku

2012-11-21
filharmonia

21.11.12 (śr.)

Wykonawcy:

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Jan Stanienda
 dyrygent, skrzypce
Waldemar Kośmieja skrzypce
Elżbieta Biskupska skrzypce
Grzegorz Kujawa skrzypce
Małgorzata Węglerska-Posadzy wiolonczela

Repertuar:

Bach – Koncert skrzypcowy d-moll
Telemann – Suita „Don Kichot”
Vivaldi – Koncert na dwoje skrzypiec A-dur RV 519
Vivaldi – Koncert na dwoje skrzypiec i wiolonczelę d-moll RV 565
Vivaldi – Koncert na czworo skrzypiec h-moll RV 580

Bilety:

Bilety do nabycia na: www.ebilet.pl
oraz w kasie biletowej FP

stanienda

Tym koncertem będą zapewne usatysfakcjonowani wielbiciele baroku, bowiem bydgoscy kameraliści zaprezentują utwory najwybitniejszych przedstawicieli tej epoki w muzyce. W roli dyrygenta a także solisty wystąpi Jan Stanienda, ceniony skrzypek, kameralista oraz dyrektor artystyczny słynnej Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej „Wratislavia”, artysta jest także pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem artystycznym popularnego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Wieczory w Arsenale”, odbywającego się we Wrocławiu corocznie od 1997. Jednocześnie zajmuje się pracą pedagogiczną – jest profesorem klasy skrzypiec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Partie solowe w tym barokowym repertuarze wykonają również muzycy kameraliści Capelli Bydgostiensis: Waldemar Kośmieja (koncertmistrz), Elżbieta Biskupska (skrzypce), Małgorzata Węglerska-Posadzy (wiolonczela) oraz najmłodszy wiekiem i stażem członek orkiestry – skrzypek Grzegorz Kujawa.

Wieczór rozpocznie Bachowski, nieczęsto wykonywany, Koncert skrzypcowy d-moll, nazywany „klejnotem muzycznym” stanowiące jedyne tego rodzaju dzieło Bacha, które przetrwało do naszych czasów w swej pierwotnej formie. Kolejny punkt programu to popularna Suita na orkiestrę kameralną Don Kichot Georga Ph. Telemanna; niemiecki kompozytor był jednym z najbardziej postępowych i najważniejszych twórców muzyki operowej epoki późnego baroku i najbardziej płodnym kompozytorem wszystkich czasów. Od lat 80. XX wieku jego twórczość przeżywa swoisty renesans. Na zakończenie usłyszymy dwa dzieła kompozytora uważanego za właściwego reprezentanta solowego koncertu skrzypcowego na przełomie XVII i XVIII w. – Antonio Vivaldiego. Utwory pochodzą z „L’Estro Armonico”, op. 3 – zbioru 12 koncertów skrzypcowych na dwoje skrzypiec i na czworo skrzypiec

(opr. na podstawie wielu źródeł internetowych)

Bilety 24