Wydarzenie

Muzyczne bajkoranki

Filharmonia

06.04.14 (niedz.)

Sylwetka mężczyzny, trzymającego w dłoniach klarnet

Wykonawcy:

Andrzej Ferenc recytacja – najbardziej rozpoznawalny głos w Polsce, aktor, lektor i narrator
Marcin Gumiela kompozytor, fortepian
Mateusz Szwankowski klarnet
Tomasz Skrętkowski perkusja
Kwartet smyczkowy Nova Quartet w składzie:
Wojciech Górecki skrzypce
Przemysław Nawrocki skrzypce
Mateusz Bocheński altówka
Adam Szurka wiolonczela

Repertuar:

Julian Tuwim – Rzepka, Okulary, Słoń Trąbalski, Warzywa, Spóźniony Słowik, Pan Tralaliński, Lokomotywa,  Ptasie radio, Abecadło

Wiersze poety,  Juliana Tuwima –  jednego z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku, którego twórczość wzrusza i  bawi kolejne pokolenia czytelników,  interpretować  będzie Andrzej Ferenc – aktor, lektor i narrator,  bodajże najbardziej rozpoznawalny głos w Polsce. Poezji towarzyszyć będzie  muzyka Marcina Gumieli, kompozytora, teoretyka muzyki, pianisty, absolwenta bydgoskiej Akademii Muzycznej, w której jest wykładowcą. Obecnie jest także słuchaczem Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Jego utwory były wykonywane w wielu miastach Polski i za granicą, kompozytor zdobył także nagrody, m. in.  W 2007, w wyniku konkursu, został objęty 4-letnim programem opieki nad młodymi kompozytorami przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Bilety 24