Wydarzenie

Muzyczne bajkoranki

Edukacja

15.12.13 (niedz.)

Sylwetka mężczyzny, trzymającego w dłoniach klarnet

Wykonawcy:

Dariusz Bereski recytacja
Sławomir Opaliński kompozytor
Agnieszka Karwowska flet
Mateusz Szwankowski klarnet
Rafał Tworek fortepian
Kwartet smyczkowy Nova Quartet w składzie:
Wojciech Górecki skrzypce
Przemysław Nawrocki skrzypce
Mateusz Bocheński altówka
Adam Szurka wiolonczela

Repertuar:

W programie wiersze Marii Konopnickiej m.in.: Poranek, Żuczek, Bocian, Tęczowy duszek, Kotek psotek, Jak szła Wisła do morza, Pranie, Krasnoludki, Stary zegar, Muchy samochwały, Stefek Burczymucha

Kolejna audycja promująca nie tylko czytanie wierszy największych polskich wieszczów, którzy wsławili się wierszami dla dzieci, ale także twórczość bydgoskich kompozytorów. Tym razem najmłodsi słuchacze usłyszą poezję Marii Konopnickiej (1842–1910) – poetki i nowelistki okresu realizmu, oraz  utwory Sławomira Opalińskiego, kompozytora, teoretyka oraz pedagoga PZSM w Bydgoszczy,   który swe zainteresowania twórcze kieruje w stronę muzyki instrumentalnej, tworzonej zarówno za pomocą tradycyjnych środków, jak i nowoczesnych.

Zła zima
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa…
Nasza zima zła!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy.

— Maria Konopnicka

Bilety 24