Wydarzenie

Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II w rocznicę śmierci

2007-03-30
Filharmonia

30.03.07 (pt.)

Wykonawcy:

Schola Teatru Wiejskiego Węgajty
Johann Wolfgang Niklaus
 reżyseria, kierownictwo artystyczne

Repertuar:

Ludus Passionisgra o męce pańskiej, z rękopisu Carmina Burana (XIII wiek)

Prezydent Miasta Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz          

Metropolita Gnieźnieński abp Henryk J. Muszyński

Wegajty

Schola Teatru Wiejskiego Węgajty powstała w styczniu 1994 roku, w ramach Stowarzyszenia Teatr Wiejski “Węgajty” i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zespół tworzą profesjonalni śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy, pochodzący z 6 krajów europejskich. Działalność Scholi skupia się na praktykowaniu chorału gregoriańskiego i konfrontowaniu go z żywą tradycją sakralnego śpiewu.

Dramat Ludus Passionis jest jednym z pierwszych misteriów, które stosuje środki estetyczne i stylistyczne, należące do tradycji dramatu liturgicznego, takie, jak: śpiew gregoriański, antyfony, responsoria, tony lekcyjne, plankty. Strona muzyczna dramatu została opracowana przez Marcela Pérèsa. W rękopisie tekst opatrzony jest bezliniową notacją neumatyczną. W tych przypadkach, gdzie tekst nie posiada opracowania muzycznego, melodie zostały skomponowane przez autora opracowania. Niektóre fragmenty, zwłaszcza pochodzące z liturgii i zaznaczone w rękopisie jedynie swoim incipitem, zostały zrekonstruowane na podstawie innych źródeł paralelnych.

wstęp wolny
Wyjazd sprzed FP o godz. 16.45.
Przejazd autobusem do Gniezna jest bezpłatny.
Zapisy w kasie biletowej FP

Bilety 24