Wydarzenie

Orchestra4Young – otwarta próba generalna

filharmonia

16.02.24 (pt.) godz. 10.00

Wykonawcy:

Adam Sztaba dyrygent
Młodzieżowa Orkiestra Filharmonii Pomorskiej
(wyłoniona w trybie przesłuchań)
Wokaliści kierunku Jazz i Muzyka Estradowa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Emilia Hamerlik trener wokalny
Dziecięcy Chór Filharmonii Pomorskiej
Marta Trudzińska przygotowanie Chóru

Zapraszamy na otwartą próbę generalną prowadzoną przez Adama Sztabę.

Usłyszymy orkiestrę składającą się z młodych, uzdolnionych muzyków, uczniów szkół muzycznych II stopnia wyłonionych w trybie przesłuchań oraz wokalistów studiujących Jazz i Muzykę Estradową w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wsparcie:

Solid Security
Bilety 24