Wydarzenie

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej

2011-02-11
Filharmonia

11.02.11 (pt.)

Wykonawcy:

Jerzy Swoboda dyrygent
Tomasz Strahl wiolonczela

Repertuar:

Lutosławski – Koncert wiolonczelowy
Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67

Bilety:

Sprzedaż internetowa biletów na koncert: www.ebilet.pl

„Repertuar jest to jeden z ważniejszych elementów kariery muzycznej. Szybko zdałem sobie z tego sprawę i dzięki krytycznej ocenie słabych i mocnych stron zorientowałem się, jaką muzykę powinienem grać na wiolonczeli, a jakiej nie. Początkowo tkwiłem mocno w repertuarze romantycznym i neoromantycznym, w niedługim czasie zacząłem się rozsmakowywać w kompozycjach pisanych współcześnie. Wykonanie koncertu Witolda Lutosławskiego w obecności kompozytora pod batutą Mirosława Jacka  Błaszczyka w 1993 w Białymstoku było dla mnie nie tylko wielkim przeżyciem, ale i kamieniem milowym w mojej karierze artystycznej..(…)”.

Tak opowiada o swym artystycznym credo w wywiadzie dla Twojej Muzy, (Nr 6,  grudzień-styczeń 2011) Tomasz Strahl stypendysta Rządu Austriackiego, laureat kilku znaczących konkursów (Drezno, Poznań, Warszawa, San Sebastian w Hiszpanii). Wiolonczelista prowadzi ożywioną działalność koncertową, współpracując z większością orkiestr symfonicznych w Polsce, koncertował w wielu krajach na Bliskim Wschodzie i w Japonii, dokonał wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji. W 2001 otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł profesora. Prowadzi również klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Warszawie. Koncert na wiolonczelę, który usłyszymy w interpretacji artysty, powstał z myślą o wybitnym wiolonczeliście Mścisławie Rostropowiczu, który brał  również udział w prawykonaniu dzieła w Londynie w 1970.

Oto jak okoliczności powstania Koncertu wspomina sam Witold Lutosławski:

Z Mścisławem Rostropowiczem spotkałem się szereg lat temu i wielokrotnie wynikała z rozmowy sprawa napisania dla niego koncertu wiolonczelowego. Oczywiście była to dla mnie zawsze duża pokusa i myślałem z przyjemnością o możliwości skomponowania takiego utworu kiedyś w przyszłości. Jednak trudno było to zrealizować ze względu na bieżące zobowiązania. (…) Szczęśliwy zbieg okoliczności polegał na tym, że Królewskie Towarzystwo Filharmoniczne w Londynie zamówiło u mnie Koncert wiolonczelowy, zapowiadając jednocześnie zaangażowanie Mścisława Rostropowicza jako pierwszego jego wykonawcę. Jest rzeczą oczywistą, że w czasie pracy nad tym utworem perspektywa jego wykonania przez artystę tak wszechmocnego nie tylko w swojej dziedzinie, lecz w ogóle – uważam go bowiem za jednego z największych muzyków naszego wieku – była dla mnie czynnikiem ogromnie stymulującym.”

Jeden z najsłynniejszych i najbardziej popularnych utworów muzyki poważnej, a jednocześnie jedno z najważniejszych dzieł w całej historii muzyki – Beethovenowska V Symfonia c-moll wypełni część drugą koncertu. Symfonia (Beethoven pisał ją aż 5 lat , 1803-1808) powstała w tzw. okresie heroicznym  w twórczości Beethovena (1802-1812).
W krajach anglojęzycznych znana jest pod nazwą “Symfonia losu” (Przeznaczenia – ang. Fate Symphony). Przydomek ten ma swoje źródło w anegdocie, którą przekazuje nam pierwszy biograf i znajomy Beethovena z późniejszych lat jego życia, Anton Schindler: Beethoven, na pytanie, jak interpretować słynny czteronutowy motyw otwierający V symfonię i przewijający się przez wszystkie części, miał rzekomo odpowiedzieć “So pocht das Schicksal an die Pforte” (niem.: “Tak oto Los puka do drzwi”). Motyw ten zwany jest z tego powodu “motywem losu” (współcześnie uważa się, że anegdota ta jest prawdopodobnie apokryfem, jeśli wziąć pod uwagę mierną wiarygodność Schindlera). Pojawia się on wielokrotnie i w dalszych częściach symfonii nabiera różnych kształtów i funkcji.”

Orkiestrę poprowadzi Jerzy Swoboda, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej. Studia dyrygenckie ukończył z wyróżnieniem pod kierunkiem K. Missony. W latach 1982-86 był m.in. dyrygentem zespołu Capella Cracoviensis oraz  prowadził działalność dydaktyczną w krakowskiej Akademii Muzycznej. Od 1986 do 1996 jako stały dyrygent współpracował  z Polską Orkiestrą Kameralną oraz orkiestrą Sinfonia Varsovia. W tym czasie wystąpił z artystami tej miary co Lord Y. Menuhin, G. Kremer, J. Frantz, M. Petri, G. Sokołow, G. Żyslin, K. i M.Labeque. W latach 1987 – 92 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach. W latach 1990-1998 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Był także członkiem jury Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach.  Od 1998 do 2005 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Częstochowskiej, a  w latach 2006 – 2008 dyrektorem artystycznym Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Bilety 24