Wydarzenie

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej

2006-03-10
filharmonia

10.03.06 (pt.)

Wykonawcy:

Mirosław Jacek Błaszczyk dyrygent
Barbara Górzyńska skrzypce

Repertuar:

Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur
Brahms – II Symfonia D-dur

Blaszczyk

Ten wieczór wypełnią dzieła jednego kompozytora Johannesa Brahmsa. Był on kompozytorem, który zdecydowanie zrezygnował z rewolucyjnych ambicji i nawiązywał do najlepszych tradycji przeszłości. Łączył je ze stopniowo przyswajanymi nowszymi zdobyczami sztuki muzycznej. Dla sobie współczesnych był tradycjonalistą, my zaś postrzegamy go jako prekursora neoklasycyzmu. W programie zabrzmi Koncert skrzypcowy D-dur uznawany za jedno z największych arcydzieł literatury skrzypcowej. Dzieło to zostało zadedykowane Josephowi Joachimowi, słynnemu skrzypkowi, serdecznemu przyjacielowi Brahmsa, u którego kompozytor zasięgał często rady przy opracowywaniu partii solowej. Solistką w tym koncercie będzie Barbara Górzyńska. Spośród licznych wyróżnień, jakie zdobywała, wymienić należy III nagrodę Konkursu im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1972), I nagrodę konkursu w Zagrzebiu (1977), I nagrodę Konkursu Flescha w Londynie (1989). Następna pozycja programu to II Symfonia D-dur Brahmsa, nazwaną Pastoralną. Do jej napisania natchnęły tego romantycznego klasyka sielskie wakacje spędzone w uroczej austriackiej miejscowości Pörtschach. W II Symfonii „życie i siła tryskają wszędzie, a przy tym jest w niej głębia uczucia i swojskość”. Orkiestrę Symfoniczną FP poprowadzi współpracujący z nami od wielu lat dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk, na co dzień dyrektor Filharmoników Śląskich.

Bilety 24