Wydarzenie

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej

2006-03-03
filharmonia

03.03.06 (pt.)

Wykonawcy:

Wojciech Michniewski, dyrygent
Ewa Pobłocka, fortepian

Repertuar:

Mozart – Symfonia g-moll KV 183
Mozart – Koncert fortepianowy c-moll
Schubert – IX Symfonia C-dur „Wielka”

Poblocka

Koncert pod znakiem Roku Mozartowskiego, wykonane bowiem zostaną dwa utwory mistrza Amadeusza. Badacze jego twórczości twierdzą, że skomponował w sumie 28 koncertów na fortepian i orkiestrę, które wywarły duży wpływ na dalszy rozwój tej formy, i że Mozart “nauczył fortepian mówić”. Do nader popularnych należą te w tonacji molowej – c i d, w których swe piętno wyraźnie odcisnęły smutne przeżycia kompozytora, nękające go w latach 1784-85. My usłyszymy ostatni utwór fortepianowy – Koncert c-moll K 491, pełen emocji i dramatyzmu, którego sam temat jest porywającą, piękną melodią – w interpretacji Ewy Pobłockiej, wybitnej polskiej artystki, należącej do grona najwybitniejszych pianistów swego pokolenia. Ponadto Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego, jednego z czołowych mistrzów batuty nie tylko w Polsce, wykona: Symfonię g-moll KV 183 Mozarta oraz Schuberta IX Symfonię, zwaną “Wielką”, skomponowane pod wpływem Beethovena dzieło wyjątkowe zarówno ze względu na czas trwania (ponad 50 minut), jak i z uwagi na wielkość orkiestry.

Bilety 24